وضع و نقد حدیث

The Hadith Fabrication and Criticismکد کتاب : ۱۲۸۴
نویسنده (ها) : عبدالهادی مسعودی
Abdolhadi Masoudi
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده علوم حدیث
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-364-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل ، تابستان 1388
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار

بخش اول: وضع حدیث
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تاریخچه وضع حدیث
فصل سوم: انگیزه وضع حدیث
فصل چهارم: شیوه ها و قالبهای وضع

بخش دوم: نقد حدیث
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پیشینه نقد حدیث
فصل سوم: نقد بیرونی حدیث
فصل چهارم: نقد درونی حدیث
فصل پنجم: دستاوردها و آسیبهای نقد حدیث

کتابنامه
اعلام

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات از جمله علوم قرآن و حدیث برای دروس "نقد حدیث" و "احادیث موضوعه" تدوین شده است. ضمناً در مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث برای درس "احادیث موضوعه" نیز قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :