کارگاه روش ترجمه عربی- فارسی ؛ فارسی- عربی

Translation Method Workshop : Arabic - Persian , Persian - Arabicکد کتاب : ۱۴۳۵
نویسنده (ها) : دکتر عبدالهادی فقهی زاده
Abdolhadi Feghhizadeh , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0064-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

مؤلف هدف از نگارش این کتاب را وارد کردن دانشجویان به عرصه عملی ترجمه متون عربی بیان می‌کند. وی در طرح‌نامه تدوین این کتاب، با هدف سامان‌دهی به برداشتی درست از ترجمه در ذهن نوآموزان، در سه درس نخست کتاب به بیان کلیاتی درباره ترجمه و برخی مسائل نظری آن پرداخته و سپس در درس‌های چهارم تا ششم، درباره چگونگی معادل‌یابی تک‌واژه‌ها و انواع ترکیب‌ها سخن گفته است. در ادامه، در درس‌های هفتم تا دهم به ترجمه جمله‌های اسمیه و فعلیه می‌پردازد و سپس از روش برگردان انواع جمله از نظر زمان بحث می‌کند. در درس‌های یازدهم و دوازدهم نیز روش ترجمه برخی از مفاهیم فعلی عربی را نشان داده و در پایان، در درس‌های سیزدهم تا پانزدهم به معرفی ساختارهای خاص عربی و نحوه برگردان فارسی آنها می‌پردازد. از درس چهارم به بعد، در پایان هر درس، قطعه‌ای از متون کهن یا معاصر به همراه توضیح نکته‌های ترجمه‌ای آورده شده است تا فضای کلاس ترجمه در عمل بازسازی شود و دانشجویان از نزدیک با شیوه برگردان متون جدید آشنا شوند.

درآمد

درس اول: کلیات (1): ترجمه چیست؟
درس دوم: کلیات (2): شرایط مترجم و مراحل ترجمه
درس سوم: کلیات (3): امانت در ترجمه و انواع ترجمه
درس چهارم: ترجمه مفردات و ترکیبها (1): ترجمه مفردات
درس پنجم: ترجمه مفردات و ترکیبها (2): ترکیبهای وصفی
درس ششم: ترجمه مفردات و ترکیبها (3): ترکیبهای اضافی
درس هفتم: ترجمه جمله‌ها (1): جمله‌های اسمیه و فعلیه
درس هشتم: ترجمه جمله‌ها (2): انواع جمله از نظر زمان (1)
درس نهم: ترجمه جمله‌ها (3): انواع جمله از نظر زمان (2)
درس دهم: ترجمه جمله‌ها (4): انواع جمله از نظر زمان (3)
درس یازدهم: ترجمه افعال خاص در زبان عربی (1): معادلهای افعال «داشتن» و...
درس دوازدهم: ترجمه افعال خاص در زبان عربی (2): معادلهای افعال...
درس سیزدهم: ترجمه ساختارهای خاص در زبان عربی (1): «هنوز» و...
درس چهاردهم: ترجمه ساختارهای خاص در زبان عربی (2): «به محض...»
درس پانزدهم: ترجمه ساختارهای خاص در زبان عربی (3): «دیگر» و...

پیوستها
فهرست منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (کلیه گرایشها) به ویژه رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی به‌عنوان منبع اصلی درس «ترجمه از عربی به فارسی 1 و 2» هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه ‌بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :