مطالعات معماری فارس: از نوسنگی تا ساسانی

Fars Architecture Studies (From Neolithic to the Sassanid)



گروه‌ها : معماری و شهرسازی
کد کتاب : ۲۵۷۶
نویسنده (ها) : دکتر الهام اندرودی ، دکتر محمدحسن طالبیان
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-3519-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۳٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

مطالعات معماری پیش از اسلام نقش مهمی در شناخت ریشه‌ها و درک سیر تکامل محیط مصنوع ایران دارد. با وجود مطالعات گوناگون درباره دوران تاریخی هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی در ایران و آثار شاخصی همانند بناهای آیینی یا تشریفاتی، جای خالی پژوهش تک‌نگاری یا مطالعه مقایسه‌ای پیرامون فضاسازی، ساختار و سازه، کارکرد و عملکرد و همچنین ریخت‌شناسی و سازماندهی اجزاء در ارتباط با کلیت معماری مشهود است. کتاب حاضر با هدف بازشناسی معماری پیش از اسلام در ایران، آن محدوده جغرافیایی فارس را برگزیده است که خاستگاه آثار مهم معماری است: پارسه، پاسارگاد و بیضا. فرایند پژوهش در این کتاب مبتنی بر مطالعه منابع تاریخی و گزارش‌های باستان‌شناختی و تحلیل کالبدی آثار با استناد به کاوش‌ها و برداشت‌های میدانی است. دستاوردهای کتاب بر ویژگی‌های شاخص پنج محوطه مهم: تل باکون، تل ملیان به‌‌مثابه شهر انشان، پاسارگاد به‌مثابه خاستگاه هخامنشیان، پارسه یا تخت جمشید با توجه به آبراهه‌ها و نظام زهکشی آب و در نهایت مادرشهرهای ساسانی مانند استخر و ویژگی‌های ساختاری آن متمرکز است.

فهرست تصاویر
فهرست جداول
مقدمه
کلیات: پارسه،پاسارگاد و بیضا

فصل اول: دوره پیش از تاریخ با تمرکز بر معماری تل باکون
فصل دوم: دوره ایلامی با تمرکز بر معماری تل ملیان به مثابه شهر کهن انشان
فصل سوم: دوره هخامنشی با تمرکز بر پاسارگاد
فصل چهارم: دوره هخامنشی با تمرکز بر آبراهه های تخت جمشید در رابطه با کاخ های روی صفه
فصل پنجم: دوره ساسانی با تمرکز بر معماری شهر استخر (به همراه شرح آثار دوران اسلامی)

فهرست منابع
تصاویر رنگی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مطالعات معماری ایران در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «پژوهش در تاریخ معماری 1 (دوران پیش از تاریخ)» و درس «پژوهش در تاریخ معماری ایران 2 (دوران پیش از اسلام)»، هر کدام به ارزش 3 واحد تدوین شده است، امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: