رهیافت به فرد و داده‌های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی

An Approach to the Individual and Individual Data in Social Historical Studiesگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۵۱۹
نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم موسی‌پور بشلی
Ebrahim Mousapour Besheli , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-2735-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۱
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

تاریخ اجتماعی چه نگرشی به فرد دارد و نقش و جایگاه او را در مطالعات تاریخ اجتماعی چگونه ارزیابی و تعیین می‌کند؟ آیا صفت اجتماعی در عنوان تاریخ اجتماعی، به معنای نفی هر گونه پرداختن به فرد در این مطالعات است؟ آیا مورخان اجتماعی به کلی نقش و کارکرد فردی را در توصیف و تبیین‌های خود نادیده می‌گیرند یا در نگرش‌های علیت‌شناختی‌شان فرد را به طور کلی فاقد عاملیت تلقی می‌کنند؟ آیا تاریخ اجتماعی از آن‌ رو که قرار است به تاریخ جمع‌ها بپردازد، از مراجعه به داده‌های راجع به فرد (افراد بزرگ، خواص، نخبگان یا افراد معمولی) صرف‌نظر می‌کند؟ در این صورت سهم و اهمیتِ انبوه داده‌هایی که در انواع مختلف تاریخ‌نگاری درباره افراد خاص پدید آمده، در مطالعات تاریخ اجتماعی چیست؟ در این کتاب با رویکردی آموزشی، به رهیافت کلیِ تاریخ اجتماعی به «فرد» و نیز اهمیت اسناد و منابع و داده‌های فردی چونان منبعی برای مطالعات تاریخ اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه
1. مسئله رهیافت تاریخ اجتماعی به داده‌های فردی به معنای داده‌های راجع به فرد/ افراد
2. مسئله رهیافت تاریخ اجتماعی به داده‌های فردی به معنای داده‌های تولید‌شده یک فرد

بخش نخست: مباحث روش‌شناختی
فصل اول: مسئلۀ تاریخی بودن داده‌های فردی
فصل دوم: اسناد زندگی‌نامه جمعی/ پراسوپوگرافی
فصل سوم: اسناد مطالعات خانواده و زیرشاخه‌های آن
فصل چهارم: اسناد تاریخ شفاهی
فصل پنجم: تاریخ روان‌شناختی
فصل ششم: فردگرایی به عنوان یک موضوع در مطالعات تاریخ اجتماعی؟
فصل هفتم: تاریخ اجتماعیِ فرد/ شخص
فصل هشتم: عوام یا خواص؛ مسئله تعیین مسند‌الیه داده‌های فردی

بخش دوم: تمرین‌های عملی
تمرین (1): خواندن یک متن زندگی‌نامه‌ای با رهیافت تاریخ اجتماعی: روایت قاضی ابویوسف
تمرین (2): خواندن یک زندگی‌نامه جمعیِ سنتی با رهیافت تاریخ اجتماعی: ریاض العلماء و ...
تمرین (3): خواندن اسناد سیر زندگی و چرخه زندگی خانوادگی
تمرین (4): استخراج گزارش تاریخ اجتماعیک از یک کتاب خاطرات
تمرین (5): بررسی یک نمونه‌ از چالش‌های روش‌شناختی در بررسی‌های موضوعی بر اساس ...
تمرین (6): تنظیم یک گزارش تاریخ اجتماعی: گزارش ارزیابی وضعیت زیستی/ روان‌شناختی/ ...

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :