کاربردشناسى زبان

Pragmaticsگروه‌ها : زبان‌شناسی
کد کتاب : ۸۵۷
نویسنده (ها) : جورج یول
George Yule
مترجم (ها) : دکتر محمد عموزاده مهدیرجى ، دکتر منوچهر توانگر
Mohammad Amouzadeh , PhD , Manoochehr Tavangar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-901-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۸۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

سخن مترجمان
پیشگفتار

بخش اول: بررسی کلی
فصل اول: تعاریف و پیشینه
فصل دوم: اشاره و فاصله
فصل سوم: ارجاع و استنباط
فصل چهارم: پیش‌انگاشت و استلزام
فصل پنجم: همکاری و تضمن
فصل ششم: کنشها و رخدادهای گفتاری
فصل هفتم: ادب و تعامل
فصل هشتم: مکالمه و ساختار ترجیحی
فصل نهم: گفتمان و فرهنگ

بخش دوم: متون برگزیده

بخش سوم: منابع پیشنهادی

بخش چهارم: واژه‌نامه ـ نمایه اصطلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان‌شناسی و رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی درس تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :