درآمدی به نمایشنامه‌شناسی

AN INTRODUCTION TO DRAMAگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۷۷۲
نویسنده (ها) : دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانى
Farhad Nazerzadeh Kermani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0682-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۷۶۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده چهاردهمین دوره ًکتاب برتر دانشگاهی ، 1384
قیمت : ۲٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب اول: پیش‌انگاشتها و زمینه‌ها

فصل اول: پیشگفتار
فصل دوم: بنیادیترین اصطلاحهای تماشاگانی
فصل سوم: نظریه‌ای پیرامون ریختارهای تماشاگانی ایران: پیشنهاد نُه ریختار، یا نُه الگو
فصل چهارم: ارسطو و نظریه ادبی
فصل پنجم: نظریه‌های ادبی ارسطو و ساختمایه‌های بیان تماشاگانی
فصل ششم: چشم‌اندازی به نمایشنامه
فصل هفتم: شش ساختمایه نمایشی‌ساز
فصل هشتم: نگاهی به چند نمایشنامه نمونه
فصل نهم: نقشه داستانی و ساختمایه‌های نمایشی‌ساز

کتاب دوم: گونه‌ها و سبکهای روالی
فصل دهم: سه ریخت (فرم) از ساختار نقشه داستانی
فصل یازدهم: چند ساختمایه کلان نمایشنامه
فصل دوازدهم: گونه‌های (ژانرهای) نمایشنامه
فصل سیزدهم: سبکهای روالی ادبی ـ تماشاگانی

کتاب سوم: سبکهای نه ـ روالی و تماشاگران شیوه پالوده
فصل چهاردهم: سبکهای نه ـ روالی: گذر و گریز از واقعیت‌گرایی
فصل پانزدهم: شیوه پالودگی و تماشاگان خُنیایی
فصل شانزدهم: آگاهیهایی از هنر نمایش به روایت تصویر

کتاب چهارم: چندازگی (چه اندازگی، مقدار) نمایشنامه و پیوستها
فصل هفدهم: چندازگی (چه اندازگی، مقدار) نمایشنامه
فصل هجدهم: پسین‌گفتار

پیوستها
برابر نهادهای واژگانی
نمایه برداشتنامه‌ها

این کتاب برای دانشجویان رشته نمایش در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی نمایشنامه‌نویسی» (1) و (2): 4 واحد، و «اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی» (1) و (2): 6 واحد، جمعاً به ارزش 10 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :