زبان‌شناسی پیکره‌ای در عمل

Doing Corpus Linguisticsگروه‌ها : زبان‌شناسی
کد کتاب : ۲۳۷۵
نویسنده (ها) : ویلیام جِی. کرافورد ، اِنیکو سزومی
William J. Crawford , Eniko Csomay
مترجم (ها) : دکتر محسن نوبخت
Mohsen Nobakht , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2158-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیکره عبارت است از حجم وسیعی از متون گفتاری و نوشتاری که نماینده کاربرد واقعی و طبیعی زبان است. زبان‌‏شناسی پیکره‌‏ای در پی فهم این موضوع است که افراد چگونه از زبان در بافت‌‏های گوناگون استفاده می‌‏کنند. بنابراین، در این رویکرد، برای رسیدن به درکی از نحوه کاربرد زبان در بافت‌‏های مختلف، حجم وسیعی از متون، به نام پیکره، با استفاده از رایانه تحلیل می‌‏شود. نتیجه چنین تحلیلی رسیدن به مجموعه‌‏ای از الگوهای زبانیِ تکرارشونده با بسامد آماری مشخص در پیکره است که می‏‌تواند توضیحی درباره کاربردهای زبانی به دست دهد. هدف اصلی کتاب حاضر آموزش عمـلی و گام‌به‌گامِ زبان‏‌شناسی پیکره‏‌ای به مخاطب است تا جایی که بتواند با تکیه بر این آموخته‌‏ها دست به پژوهش‌‏های پیکره‌‏ای پیشرفته‌‏تری بزند. محتوای این کتاب در سه بخش (مشتمل بر نُه فصل) سامان یافته ‏است: در بخش نخست، مفهوم پیکره و زبان‌‏شناسی پیکره‌‏ای و تحلیل مبتنی بر سیاق، به منظور تفسیر یافته‌‏های پیکره‌‏ای، معرفی می‏شود. بخش دوم بـر نحوه استفاده از پیکره‌‏های موجود، ابزارهای جست‏وجو و واحدهای زبانی تأکید دارد و با معرفی دوازده پروژه مختلف (پروژه‏های اسم‌‏محور و عبارت‌‏محور)، مبانی کار با پیکره‌‏ها، تفسیر داده‌‏ها و یافته‌‏های پژوهش را نشان می‌دهد. بخش سوم مراحل ساخت پیکره، بررسی شیوه‏‌های آماری در تفسیر داده‌‏ها، مراحل نگارش و ارائه تحقیق را توضیح می‌‏دهد و در فصل پایانی، بسیاری از مسائل جاری و مطرح در تحقیقات زبان‌‏شناسی پیکره‏‌ای بحث می‌‏شود.

فهرست جدول‌ها
فهرست تصویرها
پیش‏‌درآمد

بخش 1: درآمدی بر زبان‏‌شناسی پیکره‏ای و تحلیل سیاق
فصل اول: زبان‏‌شناسی، زبان‏‌شناسی پیکره‏ای و گوناگونی زبانی
فصل دوم: تحلیل سیاق

بخش 2: جست‏وجو در پیکره‏‌های موجود
فصل سوم: جست‏وجوی پیکره
فصل چهارم: پروژه‌‏هایی با استفاده از پیکره‌‏های عمومی

بخش 3: ساختن پیکره خاص خودتان، تحلیل نتایج کمّی خودتان و فهم داده‌‏ها
فصل پنجم: ساختن پیکره خاص خودتان
فصل ششم: آمار مقدماتی
فصل هفتم: آزمون‏‌های آماری (آنوا، خی‏ـ دو، همبستگی پیرسون)
فصل هشتم: زبان‏‌شناسی پیکره‏ای در عمل
فصل نهم: مسیر پیشِ رو

واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
واژه‌نامه فارسی ـ انگلیسی

 

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته زبان‌شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «زبان‌شناسی پیکره‌ای» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :