تاریخ زبان و فرهنگ عربی

The History ofArabic Language and Cultureکد کتاب : ۳۰۰
نویسنده (ها) : دکتر آذرتاش آذرنوش
Azartash Azarnoosh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0173-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
بخش اول: عصر پیش از اسلام
فصل اول: تاریخچه کشورهای کهن در عربستان
فصل دوم: خطها و زبانهای سامی
فصل سوم: اعراب جاهلی و فرهنگ ایشان
بخش دوم: عصر اسلام
فصل چهارم: نخستین سده اسلامی
فصل پنجم: عصر اول عباسی
فصل ششم: عصر دوم عباسی
فصل هفتم: عصر مغول و عثمانی
منابع و مآخذ
منابعی برای مطالعه بیشتر

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس مشترک «تاریخ زبان و فرهنگ عربی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: