تاریخ اجتماعی شیعیان: مفاهیم و کلیات

The Social History of Shias : Concepts and Principlesگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۲۸۲
نویسنده (ها) : دکتر محسن الویری
Mohsen Alviri , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-298-285-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۰۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

همپای تحولات شیعه‌پژوهی در دهه‌های اخیر، تاریخ‌پژوهی نیز تحول یافته و رویکرد‌هایی مانند تاریخ اجتماعی، قلمروهایی نو در برابر پژوهشگران گشوده است. تاریخ اجتماعی، مورخان را از حصار کهنه قهرمانان تاریخ می‌رهاند و آنها را به چشم‌دوختن به توده‌های مردم و باورها و رفتارهای آنها فرا می‌خواند تا سهم فرودستان را هم در رویدادهای تاریخی به عنوان جانشین و یا دست کم همنشین نخبگان دریابند و آن را گزارش کنند. تاریخ اجتماعی شیعیان، به مثابه یک موضوع پژوهشی، زاده این تحولات دانشی است. این کتاب در پاسخ به نیازهای کنونی جامعه علمی کشور در این زمینه، به ویژه در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تدوین یافته و کوشیده است در گام نخست، مهم‌ترین مباحث مربوط به تاریخ اجتماعی شیعیان را در شش محور بررسی کند: چیستی؛ سیر تحول مطالعات؛ عوامل مؤثر؛ مؤلفه‌های اصلی؛ گونه‌شناسی منابع و ملاحظاتی درباره روش پژوهش.

مقدمه
فصل اول: چیستی تاریخ اجتماعی و تاریخ اجتماعی شیعیان
فصل دوم: سیر تحول مطالعات تاریخ اجتماعی در جهان و تاریخ اجتماعی شیعیان
فصل سوم: عوامل مؤثر بر تاریخ اجتماعی و تاریخ اجتماعی شیعیان
فصل چهارم: مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده تاریخ اجتماعی و تاریخ اجتماعی شیعیان
فصل پنجم: گونه‌شناسی منابع تاریخ اجتماعی
فصل ششم: تأملاتی درباره روش پژوهش در تاریخ اجتماعی شیعیان
منابع و مآخذ
نمایه‌ها

کتاب حاضر به عنوان منبع درسی تاریخ اجتماعی شیعیان به ارزش 2 واحد و نیز برای دانشجویان رشته‌های تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و شیعه‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد قابل استفاده است. امید است، افزون بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :