مبانی زیبایی شناسی در عرفان اسلامی

The Fundamental Principles of Aesthetics in Islamic Mysticismکد کتاب : ۱۶۸۰
نویسنده (ها) : دکتر علی کریمیان صیقلانی
Ali Karimiyan Seyghalani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-872-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال
زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی مبتنی بر مبانی و اصول منبعث از کتاب و سنت است و در حوزه‌هایی همچون مبانی معنا‌شناختی، هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی مورد توجه است. برای نمونه در حوزه مبانی هستی‌شناختی، خداوند اصل و منبع زیبایی در تمامی عوالم هستی است و عالم جلوه جمال الاهی و دارای بعد قدسی است. هر چه در عالم وجود می‌گنجد، خواه در نمود ناسوتی یا عوالم غیبی، نمودی از وجود واحد بسیط و متصف به همه صفات و اسماء الاهی و از جمله متصف به صفت جمال و زیبایی است. از این رو عارفان مسلمان به سریان زیبایی در همه هستی معتقدند و آن را از هرگونه زشتی و نازیبایی تکوینی بری می‌دانند.
پیشگفتار
تعاریف و کلیات
فصل اول: مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی (الف: مبانی معناشناختی)
فصل دوم: مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی (ب: مبانی هستی‌شناختی)
فصل سوم: مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی (ج: مبانی معرفت‌شناختی)
فصل چهارم: مبانی زیبایی‌شناسی در عرفان اسلامی (د: مبانی ارزش‌شناختی)
کتابنامه
نمایه اعلام
نمایه اصطلاحات
این کتاب برای دانشجویان رشته هنر در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی «آشنایی با آراء ‌متفکران در باب هنر» و در رشته فلسفه هنر به عنوان منبع کمک‌درسی «مبانی زیبایی‌شناسی هنر اسلامی» و همچنین برای دانشجویان رشته‌های ادیان و عرفان و عرفان اسلامی به عنوان منبع کمک‌درسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، طلاب علوم دینی و سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.
ارسال با ایمیل: