تذکره منظوم ستیغ سخن، همراه با معرفی کوتاهی از حدود دو هزار شاعر و بیش از صد و پنجاه تذکرهکد کتاب : ۴۵
نویسنده (ها) : نصرالله مردانی
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۱
شابک : 964-459-045-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۱
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۵۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

«ستیغ سخن» تذکرهای منظوم است که از 27 بند یازده بیتی (مجموعاً 297 بیت) تشکیل شده و در قالب مثنوی به شکل ترجیع‌بند و در بحر متقارب سروده شده است. شاعر این تذکره، نصرالله مردانی، در این منظومه نام بیش از دو هزار شاعر پارسی‌گو را از آغاز شعر فارسی تا دوران معاصر ذکر کرده و از صد و پنجاه تذکره یا اثر ادبی یاد کرده است. در بخش غیرمنظوم این کتاب، شاعران و کتبی که در منظومه از آنان ذکر به میان آمده، به اختصار معرفی شده‌اند. کتاب دارای فهرست نام شاعران، کتابها و منابع است.

پیشگفتار
بخش اول: منظومه ستیغ سخن
بخش دوم: منظومه ستیغ سخن
بخش سوم: فهرست نام شاعران

این کتاب دیگر چاپ نمی‌شود. 

این کتاب یک اثر بدیع ادبی و تاریخ ادبیات منظوم است و خواننده با مراجعه به آن امکان می‌یابد با نام بیش از دو هزار شاعر و صد و پنجاه کتاب آشنا شود و با خواندن و مطالعه این ابیات، آن نامها را آسان به خاطر بسپارد، «سمت» به انتشار آن همت گماشت تا به خواست خداوند، دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان علاقه‌مند بتوانند از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل: