معارف اسلامی (۱و۲)

Islamic Teachings (1-2)گروه‌ها : دروس عمومی
کد کتاب : ۱۵
نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان
A Group of Authors
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-051-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۶۷
آخرین نوبت چاپ : ۳۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در این کتاب مطالبی در زمینه جهان‌بینی؛ برهان امکان و وجوب؛ حرکت جوهری؛ برهان نظم؛ راه فطرت؛ صفات خداوند؛ عدل الهی؛ جبر و اختیار؛ انگیزه خداجویی؛ فلسفه نبوت؛ اعجاز قرآن؛ امامت؛ حکومت اسلامی؛ معاد مطرح می‌شود. هدف کتاب این است که این فرصت را در اختیار دانشجویان قرار دهد که از یک سو با شناخت بهتر محیط پیرامون خویش، زندگی در این دنیا را آسان سازند و از سوی دیگر با شناخت وجود انسانی خود بتوانند بیش از پیش با دنیا ارتباط برقرار سازند.

معارف اسلامی 1
1ـ جهان‌بینی
2ـ برهان امکان و وجوب
3ـ حرکت جوهری
4ـ برهان نظم
5ـ راه فطرت
6ـ صفات خداوند
7ـ عدل الهی
8ـ جبر و اختیار
9ـ انگیزه خداجویی
معارف اسلامی 2
10ـ فلسفه نبوت
11ـ اعجاز قرآن
12ـ امامت
13ـ حکومت اسلامی
14ـ معاد


چاپ بیست و هشتم، با تجدید نظر

کتاب حاضر که اکثر مطالب آن قبلاً در کتابهای معارف اسلامی 1 و 2 و مبانی عقیدتی اسلامی منتشر شده است، اکنون پس از پاره‌ای اصلاحات و نگارش جدیدی از بحث حرکت جوهری و تعویض بحث امامت و حکومت اسلامی به عنوان متن درسی «معارف اسلامی 1 و 2» در اختیار استادان و دانشجویان محترم قرار می‌گیرد.

ارسال با ایمیل: