بررسى آثار ترجمه شده اسلامى (۲)

A Study of Islamic Texts English Translation (II)کد کتاب : ۵۲۲
نویسنده (ها) : دکتر سالار منافى انارى
Salar Manafi Anari , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 978-964-8415-79-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۶
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

Preface
Introduction
Lesson One: Legitimate Expansions
Lesson Two: Types of Legitimate Expansions
Lesson Three: Types of Legitimate Reductions
Lesson Four: Functional Equivalence
Lesson Five: Form and Meaning
Test One
Lesson Six: Acceptable Types of Translation
Lesson Seven: Priorities in Translating
Lesson Eight: Literary Translation
Lesson Nine: Translating Poetry
Lesson Ten: Literary Translation as a Branch of Comparative Literature
Test Two
Lesson Eleven: Ideal Translation
Lesson Twelve: Translation of Metaphor
Lesson Thirteen: Translation Assessment (1)
Lesson Fourteen: Translation Assessment (2)
Lesson Fifteen: Translation Assessment (3)
Test Three
Answers to the Tests
References


چاپ چهارم با تجدید نظر

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های دبیری، مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :