تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)

History of Law in Iran (the Medes and the Achaemenids)گروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۲۰۸
نویسنده (ها) : دکتر صفر بیگ‌زاده
Safar Beigzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-0634-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۲۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب پیش رو نخستین کتابی است که یکسره درباره تاریخ حقوق ایران پیش از اسلام نوشته شده و امید است راهگشای پژوهش‌های پردامنه و ژرف دوستداران حقوق و تاریخ پرمایه ایران پیش از اسلام باشد. آنچه در این کتاب گنجانده شده، بخش نخست از تاریخ حقوق ایران است که دوره «مادها» و «هخامنشیان» را دربر‌می‌گیرد. گفته‌های مربوط به این دو دوره، بیشتر بر سنگ‌نوشته‌ها و آثار تاریخ‌نویسان یونانی و متن‌های غیر ایرانی استوار بوده و کوشش شده است با بازنمایی آنچه در این‌باره نگارش یافته، چهره این بخش از تاریخ حقوق ایران بازنمایی شود.

پیشگفتار

بخش نخست: پادشاهی ماد
1. مقدمه
2. قلمرو مادها
3. منابع تاریخی دوران ماد
« حقوق » در دوره ماد

بخش دوم: پادشاهی هخامنشیان
1. مقدمه
2. منابع تاریخی دوران هخامنشیان
3. حقوق در دوره هخامنشیان
الف) « حق شاهی » و مشروعیت سلطنت
ب) حقوق خانواده
ج) نظام قانون گذاری
د) قضا و دادگستری
ه ) وکالت
و) حقوق جزا
ز) حقوق عمومی
ح) حقوق اداری
ط) حقوق گمرکی
ی) حقوق تجارت
ک) حقوق خصوصی

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های تاریخ، باستان‌شناسی و حقوق به عنوان منبع کمکی دروس مربوط به «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران» و «تاریخ حقوق در ایران» تألیف شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :