تعزیه: آیین و نمایش در ایران

Taziyeh Ritual and Drama in Iranگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۹۲۶
نویسنده (ها) : پیتر جى. چلکوو سکى
Peter J. Chelkowski
مترجم (ها) : داود حاتمى
Davood Hatami
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-964-459-974-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۳۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

یادداشت مترجم
دیباچه (چلکووسکی)
1. تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران (چلکووسکی)
2. تحلیلی از تعزیه عروسی قاسم [ع] ( همایونی)
3. ابعاد فرهنگی قراردادهای نمایشی در تعزیه ایرانی (بیمن)
4. جنبه‌های نشانه‌شناختی تعزیه (ویرث)
5. دگرگونی و تحول در ادبیات و موسیقی تعزیه (شهیدی)
6. تعزیه و هنرهای آن (پیترسون)
7. تعزیه و آیینهای سوگواری در ایران قبل از اسلام (یار شاطر)
8. تعزیه و فلسفه آن (بکتاش)
9. اقامه تعزیه: اطلاعاتی مقدماتی برای پژوهشی جامع (کالمار)
10. ملاحظاتی چند در مقایسه بین مراسم تعزیه ایرانی و «نمایش مصایب و آلام مسیح» ...(فولکینیونی)
11. تأثیر تئاتر اروپایی و نفوذ روشهای نمایشی آن در تعزیه (محجوب)
12. تعزیه از دیدگاه تئاتر غرب (ممنون)
13. منابع ادبی تعزیه (الول ـ ساتن)
14. صور خیال قالبی در تعزیه (هنوی)
15. مرثیه‌سرایی در عهد قاجار (اقبال)
16. مرثیه در اشعار سندی (شیمل)
18. تشیع و مراسم عاشورا در لبنان (مزاوی)
19. آیینهای محرم در آناتولی ترکیه (آند)
20. کتابشناسی (چلکووسکی)
واژه‌نامه
فهرست اعلام

این کتاب برای دانشجویان رشته هنر (نمایش) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آشنایی با تعزیه» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل: