تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)

A History of Linguistics(A Part of Western Linguistics)گروه‌ها : زبان‌شناسی
کد کتاب : ۱۱۶۸
نویسنده (ها) : پیتر آ. ام. سورن
Peter A. M. Seuren
مترجم (ها) : علی محمد حق شناس
Ali Mohammad Haghshenas
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-247-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده ششمین دوره کتاب فصل ، 1387 و برگزیده بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1388
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

بخش اول: از دوران باستان تا پایان نوزایی
فصل یک: سنّت افلاطون و رواقیان
فصل دو: سنت ارسطویی
فصل سه: اواخر دوران باستان
فصل چهار: قرون وسطا: دستور نظرپردازانه
فصل پنج: نوزایی به بعد
بخش دوم: قرن هجده و نوزده
فصل شش: اروپا در تسخیر رمانتیسم
فصل هفت: زبان‌شناسی در قرن هجدهم
فصل هشت: نظرپردازی درباره منشأ زبان
فصل نه: نخستین جلوه‌های زبان‌شناسی تطبیقی
فصل ده: نودستوریان
فصل یازده: جنبه روان‌شناختی
فصل دوازده: سردرگمی درباره نهاد و گزاره
فصل سیزده: مثلث جاوید منطق، تفکر و زبان

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان شناسی در مقطع کارشناسی‌ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ زبان‌شناسی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: