روانشناسی جنایی

Criminal Psychologyگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۶۶۶
نویسنده (ها) : دکتر پریرخ دادستان
Parirokh Dadsetan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰
شابک : 978-964-459-703-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۹
تعداد صفحات : ۴۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۳٬۰۰۰ ریال
پیشگفتار
فصل اول: روانشناسی در قلمرو عدالت
فصل دوم: دیدگاههای مختلف در زمینه علت‌شناسی جرایم
فصل سوم: اختلالهای روانی و جرم
فصل چهارم: روی‌آوردهای روانشناختی نسبت به جرایم وخیم
فصل پنجم: روانشناسی شهادت و شهود و نقش روانشناس در دادگاه
فصل ششم: پیشگیری و درمانگری در قلمرو روانشناسی جنایی
منابع و مآخذ
فهرست اعلام
واژه‌نامه
این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روانشناسی جنایی» به ارزش 3 واحد و دانشجویان رشته حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی) در مقطع کارشناسی ارشد برای درس «روانپزشکی جنایی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: