اختلالهای زبان، روشهای تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی۳ )

Language Disorders Assessment and Treatment (Developmental Psychopathology Vol. 3)گروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۴۳۶
نویسنده (ها) : دکتر پریرخ دادستان
P. Dadsetan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0345-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : تشویقی دهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1380
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
بخش اول: فرایند تحوّل زبان و طبقه‌بندی اختلالهای زبان‌ گفتاری
فصل اول: جنبه‌های تحوّلی زبان گفتاری
فصل دوم: مسائل طبقه‌بندی اختلالهای زبان و دیدگاههای اخیر درباره طبقه‌بندی اختلالهای ارتباطی
بخش دوم: اختلاهای گفتار
فصل سوم: اختلالهای آواشناختی و اختلالهای صدا
قسمت اول: اختلالهای آواشناختی
قسمت دوم: اختلالهای صدا
فصل چهارم: اختلالهای آهنگ بیان: لکنت زبان و شتابان‌گویی
قسمت اول: لکنت زبان
قسمت دوم: شتابان‌گویی
بخش سوم: اختلالهای زبان
فصل پنجم: تأخیرهای زبان گفتاری
قسمت اول: تأخیر ساده زبان
قسمت دوم: نارساگویی
قسمت سوم: ضوابط تشخیصی اختلالهای زبان بیانی و اختلال مختلط زبان دریافتی ـ بیانی
بر اساس DSM IV
قسمت چهارم: رهنمودهایی در قلمرو درمانگری تأخیرهای زبان گفتاری
فصل ششم: اختلالهای وخیم زبان گفتاری
قسمت اول: ناگویی مادرزادی
قسمت دوم: ناگویی اکتسابی
قسمت سوم: خموشی
فصل هفتم: اختلالهای زبان نوشتاری
قسمت اول: اختلالهای خواندن
قسمت دوم: مشکلات بیان نوشتاری
پیوست 1. آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری یک شکل تجمّعی: فرم الف
پیوست 2. آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری حفظی یک شکل تجمّعی: فرم ب
فهرست منابع پیوستهای 1 و 2
پیوست 3. آزمونهای ضرب آهنگی استامباک
فهرست منابع
واژه‌نامه
فهرست اعلام

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اختلالات تکلم و گفتار درمانی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: