انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب ۲: تولید صنعتی

English for the Students ofIndustrial Engineering Book II: Industrial Productionکد کتاب : ۱۹۶
نویسنده (ها) : دکتر محمد فلاحى مقیمى
Mohammad Fallahi Moghimi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-459-196-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال


1. Work Measurement and Motion Study
2. Economy in Industrial Engineering
3. Plant Layout
4. Productivity: An Overview
5. Human Factor Engineering
6. Maintenance
7. Inventory Control
8. Group Technology (GT)
9. New Technologies
10. Flexible Manufacturing Systems
11. Reliability
References

این کتاب برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

کلید واژه ها: مهندسی صنایع

ارسال با ایمیل: