معماری ایران : از عصر صفوی تا عصر حاضر

Iranian Architecture : from Safavid Period to the Presentگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۲۰۹۵
نویسنده (ها) : دکتر محمدابراهیم زارعی
Mohammad Ebrahim Zarei , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0461-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۶۷۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۳٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

صفویان در طراحی شهرها، بازارها، کاروانسراها، مساجد، مدارس، مسجدـ‌ مدرسه‌ها و احداث کاخ- ‌‌باغ‌‌ها به نوآوری‌ها و ابتکارات تحسین‌برانگیزی دست یافتند. آنان هنر ترکیب کاخ و باغ را ـ‌ که ریشه در معماری پیش از اسلام دارد ـ به اوج زیبایی و شکوه رساندند. حتی گورکانیان هند در طراحی تاج‌محل نیز متأثر از معماری دوره صفوی بودند. مؤلف در این کتاب کوشیده است از زوایای گوناگون و موشکافانه به بیان ویژگی‌های هنر معماری عصر صفوی بپردازد و سیر تحول آن را تا عصر حاضر بیان کند. از زمان شکل‌گیری دولت صفوی تا پایان دوره قاجار تحولات فراوانی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رخ داده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معماری و آرایه‌های معماری ایران نقش بسزایی داشته است. مؤلف در حد توان و متناسب با موضوع به این تحولات پرداخته است.

فصل اول: منابع پژوهش
فصل دوم: صفویان و مراحل شکل‌گیری معماری
فصل سوم: ساختار معماری و انواع بناهای دوره صفوی
فصل چهارم: تزیینات معماری دوره صفوی
فصل پنجم: نگاهی به شهرهای دوره صفوی
فصل ششم: معماری دوره افشاریه و گرایش به شرق
فصل هفتم: معماری دوره زندیه
فصل هشتم: معماری دوره قاجار: تداوم، شکوه و پایان آن
فصل نهم: تزیینات معماری دوره قاجار
فصل دهم: تهران پایتخت دویست‌ساله

این کتاب برای دانشجویان رشته های باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد گرایش دوران اسلامی و رشته‌های معماری و پژوهش هنر به عنوان منبع درس‌های هنر معماری اسلامی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :