انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

English for the Students of Civil Engineeringکد کتاب : ۹۶
نویسنده (ها) : دکتر محمد عزمی
Mohammad Azmi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-459-096-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر شامل 20 درس با متون تخصصی مرتبط با رشته مهندسی عمران است. هر درس شامل سه متن است و در پایان هر متن تمرینهایی استاندارد برای تثبیت یادگیری مفاهیم ضروری آن درس و ترجمه متون تخصصی، گنجانده شده است. متون درسی به طور کلی از کتابهای مرجع و معتبر دانشگاهی انتخاب شده است .انتخاب تمرینها از لحاظ نوع و تعداد بر این مبنا استوار بوده که توان و مهارت دانشجویان را در درک مطالب و موضوعات تخصصی بیازماید و بیفزاید.


1. Failure by Elastic Deflections
2. Force Systems
3. Types of Aqueducts
4. The Portal Method
5. Data Required for Soil Exploration
6. Behavior of Beams Without Shear Reinforcement
7. Statistical Hypothesis Testing
8. Prestressing With Post-Tensioned Tendons
9. Matrix Structural Analysis
10. Vertical Alignment Design Criteria for Streets and Highways
11. Harbor Planning
12. Design Life of the Pavement
13. Operation of Dams
14. Measurement of Strain
15. Tunnels in Firm Materials
16. Cross-Drainage Structures
17. Corrosion Resistance and Weathering Steels
18. Continuous Beam and Plate Girder Bridges
19. Wastewater Flowrate
20. How Construction Management Works
Appendix

این کتاب از سلسله کتابهای «کمیته تدوین کتب زبانهای خارجی برای رشته‌های مختلف دانشگاهی» است که برای درس «زبان تخصصی» رشته مهندسی عمران تهیه شده استو چنانکه در مقدمه کتاب آمده است کوشش فراوان به عمل آمده که زبان تخصصی در آموزش علوم مؤثر واقع گردد. امید می‌رود نظرات سودمند استادان و صاحبنظران آن را به مرحله کمال مطلوب برساند.

ارسال با ایمیل: