فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی

A Dictionary of Medisal and Pharmacological Terms in Persian Literatureکد کتاب : ۱۹۲۰
نویسنده (ها) : دکتر مهدی محقق با همکاری حمیده حجازی
Mehdi Mohaghegh , PhD with Cooperation of Hamideh Hedjazi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0192-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

یکی از ویژگیها و امتیازات شعر فارسی این است که می‌تواند بیانگر مطالب و مفاهیم علمی اعم از علوم انسانی و علوم محض باشد. شاعران فارسی در مدارس سنّتی پرورش می‌یافتندو بخشی از برنامه‌های آن مدارس،، مقدّماتی از علوم تجربی از جمله پزشکی بود که همپایه علوم دینی آورده می‌شد: پـزشـکـی را و دیـن را گـر نـدانـی زیـان است این‌جهـانی و آن‌ جهـانی پزشکی دانشش تن را پناه است و دین دانستنش جان را سپاه است در این کتاب کوشش شده است که کاربرد واژگان و اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در اشعار برخی از شاعران بزرگ ایران با ذکر منابع و مآخذ نشان داده شود تا هم دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی برای مشکلات خود راه حلی بیابند و هم دانشجویان پزشکی به اهمیّت این علم شریف پی ببرند.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: