قواعد فقه : جلد سوم : بخش حقوق عمومی

The Rules of Islamic Jurisprudence : Vol 3 : Public Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۱۳۰
نویسنده (ها) : استاد عباسعلی عمید زنجانی
A. Amid Zanjani . PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-203-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
بخش پنجم: قواعد فقه در حوزه حقوق عمومی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: قواعد فقهی در حوزه حقوق عمومی
منابع و کتابنامه
فهرست آیات

این کتاب برای دانشجویان رشته فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع درس قواعد فقه تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :