کتاب‌ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

گزیده مقامات حریری

گزیده مقامات حریری

کد کتاب : ۱۹۱۵

نویسنده (ها) : دکتر عبدالله رادمرد، دکتر مجتبی مجرد و زهرا غزالی پور
Abdollah Radmard , Phd , Mojtaba Mojarrad , PhD , Zahra Ghazalipoor

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

شاهنامه (۲): شاخ سرو سایه فکنبرگزیده داستانهای فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار

شاهنامه (۲): شاخ سرو سایه فکنبرگزیده داستانهای فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار

کد کتاب : ۱۹۱۳

نویسنده (ها) : مقدمه، انتخاب و توضیحات: دکتر سجّاد آیدنلو
Sajjad Aydenloo , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

زبان و ادبیّات عامّه ایران

زبان و ادبیّات عامّه ایران

کد کتاب : ۱۹۰۷

نویسنده (ها) : دکتر حسن ذوالفقاری
Hassan Zolfaghari, PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

شاهنامه (۱): نامورنامه شهریار برگزیده دیباچه، داستان هفت خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش

شاهنامه (۱): نامورنامه شهریار برگزیده دیباچه، داستان هفت خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش

کد کتاب : ۱۸۷۵

نویسنده (ها) : مقدمه، انتخاب و توضیحات: دکتر سجاد آیدنلو
Sajjad Aydenloo , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق

چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق

کد کتاب : ۱۸۵۶

نویسنده (ها) : دکتر کاظم دزفولیان
Kazem Dezfoulian , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

مقدمه ای کاربردی بر استعاره

کد کتاب : ۱۸۳۸

نویسنده (ها) : زلتن کوچش
Zoltán Kövecses
مترجم (ها) : دکتر شیرین پورابراهیم
Shirin Pourebrahim , PhD

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی

درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی

کد کتاب : ۱۸۳۰

نویسنده (ها) : زیگبرت سالمن پراور
Prawer S. S.
مترجم (ها) : دکتر علی رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی
Alireza Anushiravani , PhD , Mostafa Hosseini

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

گزیده متون تفسیری فارسی
باتأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

گزیده متون تفسیری فارسی باتأکید بر کشف الاسرار و روض الجنان

کد کتاب : ۱۸۲۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
Mohammad Mahdi Rokni Yazdi , PhD

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آموزش زبان فارسی سال اول آموزش

آموزش زبان فارسی سال اول آموزش

کد کتاب : ۱۷۷۳

نویسنده (ها) : دکتر ولادیمیر ایوانف و دکتر زهرا ابوالحسنی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر انقلاب اسلامی

شعر انقلاب اسلامی

کد کتاب : ۱۷۵۷

نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

گامی در بیکران
( گزارش بیست و یک غزل از نیمه دوم دیوان حافظ )

گامی در بیکران ( گزارش بیست و یک غزل از نیمه دوم دیوان حافظ )

کد کتاب : ۱۷۲۷

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalal-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش

آموزش عروض و قافیه از دریچه پرسش

کد کتاب : ۱۷۲۴

نویسنده (ها) : دکتر روح الله هادی
Roohollah Hadi , PhD

قیمت : ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۶۹۴

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسن زاده و دکتر احمد رضی
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD , Ahmad razi , PhD

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری

کد کتاب : ۱۶۷۶

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

قرائت عربی (۳)
(پانزده گفتار از نهج البلاغه)

قرائت عربی (۳) (پانزده گفتار از نهج البلاغه)

کد کتاب : ۱۶۳۷

نویسنده (ها) : دکتر سیِّد محمّد حسینی
S. M. Hosseini , PhD

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری

کد کتاب : ۱۶۲۹

نویسنده (ها) : دکتر ناصر نیکوبخت
Naser Nikoubakht , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

بر آستان جانان ( گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

بر آستان جانان ( گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

کد کتاب : ۱۶۲۲

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزّازی
Mir Jala-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

قرائت متون عربی ۱ (داستانهای قدیم)

قرائت متون عربی ۱ (داستانهای قدیم)

کد کتاب : ۱۶۱۶

نویسنده (ها) : دکتر ناصرقلی سارلی
Naser gholi Sarli , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸