دفتر آینده‌پژوهی

دفتر آینده‌پژوهی

مدیر: دکتر مهدی رفعتی پناه

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

پست الکترونیک: rafatipanah@samt.ac.ir

 

اهداف

 • بررسی اسناد بالادستی و ارائه پیشنهادهای انطباقی و اصلاحی
 • رصد تحولات فضای اجتماعی با تأکید بر فضاهای آکادمیک
 • نگاه ارزیابانه به اولویتهای پژوهشی سازمان
 • آسیب‌شناسی روندهای علمی سازمان
 • تلاش خلاقانه برای ترویج مشی آینده‌پژوهی و پرورش تفکر نقادانۀ علمی در سازمان

وظایف

 • برگزاری کارگاهها و سلسه ‌نشست‌های مرتبط با آینده‌پژوهی در سازمان
 • ارائه و پیشنهاد طرحهای پژوهشی، کتاب‌ها و پژوهش‌های مرتبط با آینده‌پژوهی در راستای اهداف سازمان و گروه‌های پژوهشی
 • رصد و بررسی تغییر و تحولات در اسناد بالادستی مرتبط با سازمان و ارائه آنها در قالب پیشنهادهای کاربردی به پژوهشکده
 • رصد و بررسی تغییر و تحولات مرتبط با سازمان و مأموریتهای آن و ارائه آنها در قالب پیشنهادهای کاربردی به پژوهشکده
 • ارتباط مستمر با اعضای هیأت علمی و گروه‌های پژوهشی در راستای سازگاری اولویت‌های پژوهشی آنها با مشی آینده‌پژوهی
 • ارتباط‌ با پژوهشکده‌های آینده پژوهی و دانشگاه‌های فعال در موضوع آینده‌پژوهی

 

شورای علمی آینده‌پژوهی

وظایف

 • سیاستگذاری علمی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای وظایف دفتر و پیشبرد اهداف آن
 • تصمیم‌گیری درخصوص طرح، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتبط با وظایف دفتر به صورت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

اعضاء

 

کارشناس: زهرا قراگوزلو فرهاد

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۰۶)

پست الکترونیک: future@samt.ac.ir