آشنایی با «سمت»

آشنایی با «سمت»

    - تاریخچه سازمان «سمت»

    - اساسنامه و تشکیلات

    - منشور اخلاقی

    - نمودار کتابها و قراردادها

    - تقدیرها

    - نگارخانه «سمت»

           - حضور «سمت» در نمایشگاهها

            - مراسم رونمایی از آثار