معرفی معاونت نظارت علمی- فنی

 

سرپرست معاونت نظارت علمی-فنی «سمت»: دکتر رضا عبدالرسولی

تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱

 

معرفی

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

- مدیریت طراحی و تدوین

- مدیریت نظارت فنی

 

به‌روزرسانی: 1400/10/06