تاریخ تصوف (جلد دوم): سیر تطور عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری

The History of Mysticismکد کتاب : ۱۹۵۷
نویسنده (ها) : دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد
Seyyed Ali Asghar Mirbagheri fard , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0248-4
سال اولین نوبت : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال
در این جلد، سیر تطور عرفان اسلامی از سده هفتم تا دهم هجری بررسی و تحلیل می‌شود. در سده هفتم هجری تحولی بنیادی در تاریخ عرفان اسلامی شکل گرفت و در مبانی عرفان اسلامی دگرگونیها و تغییرات اسا سی پدید آمد. شکل‌گیری سنت دوم عرفانی نقطه عطفی در سیر تطور عرفان اسلامی به شمار می‌آید که آراء و تعالیم شمار فراوانی از اهل معرفت را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داد و وضعیتی متفاوت از دوره قبل پدید آورد. برای بررسی و تحلیل سیر عرفان و تصوف در این دوره این ضرورت احساس می‌شد که باید از طرحی تازه متناسب با وضعیت جدید عرفان اسلامی استفاده کرد. بدین سبب ساختار این جلد با جلد اول تفاوتهایی پیدا کرد.
مقدمه
درآمد
فصل اول: عرفان اسلامی در سده هفتم هجری
فصل دوم: عرفان اسلامی در سده هشتم هجری
فصل سوم: عرفان اسلامی در سده نهم هجری
منابع
نمایه
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در همه مقاطع به عنوان کتاب مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.