مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت نظارت علمی فنیمعرفی معاونت نظارت علمی- فنی

معاون نظارت علمی-فنی «سمت»: دکتر علی‌اصغر بابا سالار تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱   معرفی   وظایف و اختیارات   واحدهای تابعه - مدیریت طراحی و تدوین - مدیریت نظارت فنی - نشر الکترونیک