مطالب مرتبط با کلید واژه

مصوبات


صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا ردیف عنوان تاریخ دانلود ۱  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۲  صورت‌جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۳  صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای ...