مطالب مرتبط با کلید واژه

همکاری علمیاداره همکاری‌های علمی

رئیس اداره همکاری‌های علمی: عبدالرضا محمدی پست الکترونیک: mosharekat@samt.ac.ir تلفن: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۴۸) نمابر: ۴۴۲۶۳۳۰۷-۰۲۱   معرفی اواسط سال ۷۶ در یکی از گردهمایی‌های معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و رؤسای مراکز پژوهشی طرح مشارکت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از سوی این سازمان مطرح و مورد ...