مطالب مرتبط با کلید واژه

شهید قاسم سلیمانی


آینه تمام نمای اخلاص

آینه تمام نمای اخلاص

دکتر حمیدرضا خادمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، در این یادداشت به اخلاص عمل شهید سلیمانی پرداخته است.

ادامه مطلب