مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات رئیسه


هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه دکتر داود مهدوی‌زادگان (رئیس سازمان) دکتر ابراهیم رضائی (سرپرست معاونت اجرایی) دکتر علی‌اصغر بابا سالار (معاون نظارت علمی - فنی) دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی (معاون پژوهشی) دکتر سیدحسن میرفخرایی (مشاور رئیس سازمان)   وظایف و اختیارات ۱ـ مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «سازمان» ...