مطالب مرتبط با کلید واژه

شیوه نامه تدوین سمت


شیوه‌نامه تدوین

گزیده شیوه‌نامه تدوین و آماده‌سازی منابع درسی و علمی (سمت) هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی یا هر ناشر معتبر، ضوابط و ملاک‌هایی برای پذیرش و چاپ اثر دارد که به صورت شیوه‌نامه یا دستورالعملی برای نگارش پذیرفتنی و مطلوب و احیاناً ...