اسامی کارشناسان پژوهشکده و مدیریت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۸۹۱
نام کارشناس گروه‌های پژوهشی گروه‌های تخصصی شماره داخلی پست الکترونیکی
 خانم محمدی  علم اطلاعات و دانش‌شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ۳۳۱ Library@samt.ac.ir
 خانم برهمند  علوم اجتماعی- هنر- باستان‌شناسی علوم اجتماعی- علوم انسانی پزشکی- مطالعات زنان و خانواده- هنر- باستان‌شناسی ۲۸۰  M.berahmand@samt.ac.ir 
 خانم صادقیان  اقتصاد- حسابداری و مالی- علوم سیاسی اقتصاد- مدیریت- حسابداری و مالی- علوم سیاسی ۲۸۷ sadeghian@samt.ac.ir
 خانم شجاعی  حقوق و فقه- اهل سنّت حقوق و فقه- اهل سنّت ۲۳۴ Fshojaei@samt.ac.ir
 خانم شرف  فلسفه و کلام فلسفه و کلام- ادیان و عرفان- علوم قرآن و حدیث ۳۱۶ Sharaf@samt.ac.ir
 خانم کشوری  مطالعات زبانی- ایرانشناسی

زبان‌شناسی- زبان تخصصی- آموزش زبان خارجه- مطالعات زبانی- زبان و ادبیات روسی- 
زبان و ادبیات فرانسه- زبان و ادبیات چینی- ایرانشناسی

۲۰۶ Keshvari@samt.ac.ir
 خانم معیری مطالعات ادبی- علوم رفتاری زبان و ادبیات فارسی- علوم رفتاری- علوم شناختی- روان‌شناسی- مشاوره و راهنمایی- علوم تربیتی ۲۰۷ Moayeri@samt.ac.ir
 خانم افشاری‌نیا  مطالعات زبانی- مطالعات محیطی- معماری و شهرسازی- علوم ورزشی- دروس عمومی زبان و ادبیات عربی- جغرافیا- محیط زیست- معماری و شهرسازی- علوم ورزشی- دروس عمومی ۲۹۱ Afsharinia@samt.ac.ir
 خانم قراگوزلو مطالعات تاریخی تاریخ- مطالعات تاریخ اسلام ۳۰۶  gharagoozloo@samt.ac.ir 
خانم نیکخواه مطالعات کتاب درسی مطالعات کتاب درسی ۳۲۵ nikkhah@samt.ac.ir
آقای احمدوند اقتصاد- مطالعات تاریخی- حقوق و فقه اقتصاد اسلامی- تاریخ تمدن نوین اسلامی- مبانی و حقوق اسلامی  ۰۲۵-۳۲۹۴۳۵۲۰  d.qom@samt.ac.ir

 

وظایف کارشناسان

به منظور تسریع در انجام کارها و شفاف‌سازی فعالیت‌ها، و فراهم شدن بستر برنامه‌ریزی، مجموع‌های از وظایف و فعالیت‌ها برای کارشناسان گروه‌های تخصصی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

 • همکاری با مدیر گروه برای تدوین و تنظیم پیش نویس برنامه‌های بلند مدت، پنج ساله و سالانه گروه؛
 • همکاری با مدیر گروه برای تدوین پیش نویس «درخواست پورپوزال کتاب‌های درسی» (RFP) برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهش‌های اولویت‌بندی شده مصوب مرتبط با گروه، در چارچوب‌ها و فرمت‌های مربوط؛
 • تعامل و ارتباط با صاحبان اثر، پژوهشگران و ارزیابان برای پیشبرد امور  گروه؛
 • انجام اقدامات اطلاع‌رسانی، فراخوان و... در فرایند انتخاب صاحب اثر و پژوهشگر برای هر یک از عناوین تدوین و بازنگری کتب و پژوهش‌های اولویت بندی شده مصوب مرتبط با گروه؛
 • جستجو در مورد نقدهای انجام شده در خصوص کتاب‌های منتشر شده گروه، ثبت و ضبط و مستندسازی آن‌ها و تدوین گزارش‌های لازم در این خصوص برای گروه؛
 • گردآوری و مستند سازی داده‌ها و اطلاعات اختصاصی گروه و همکاری با کارشناسان عمومی ذی‌ربط در اداره امور هماهنگی و پشتیبانی گروه‌های تخصصی در امر غنی‌سازی و به روزآوری بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز؛
 • همکاری با کارشناسان عمومی ذی‌ربط در اداره امور هماهنگی و پشتیبانی گروه‌های تخصصی برای تقویت شبکه ارتباطی با علما، استادان، اندیشمندان و مراکز پژوهشی؛
 • همکاری لازم با بخش‌های ذی‌ربط سازمان برای برگزاری نشستها و همایش‌های علمی و تخصصی، حسب ارتباط با حوزه فعالیت گروه‌؛
 • همکاری و ارائه خدمات علمی و پژوهشی لازم، در حیطه وظایف گروه‌، به حوزه روابط بین‌الملل سازمان؛
 • رهگیری کتاب‌های گروه که در فرایندهای تعریف شده در مرحله تولید قرار دارند؛
 • ثبت اطلاعات مراحل تولید محتوای کتاب‌های گروه در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان؛
 • اقدام، همکاری و پیگیری لازم برای به سرانجام رسیدن امور اجرایی گروه‌ها از قبیل: عقد قراردادها، پرداخت حق‌الزحمه‌های عوامل همکار و مرتبط با گروه، ارسال کتب سهمیه صاحبان اثر و اهدایی و ...، از طریق بخشهای ذی‌ربط سازمان و در چارچوب ضوابط مربوط؛
 •  انجام امور دبیرخانه‌ای و مکاتبات داخلی گروه؛
 • تمهید مقدمات و برگزاری جلسات گروه و انجام امور دبیری آن از قبیل: هماهنگی و تعیین زمان تشکیل، دعوت اعضا، تنظیم، به امضا رساندن و ارسال صورت جلسات، پیگیری اقدامات لازم در خصوص مصوبات جلسات و...؛
 • ثبت و ضبط مستندات و گزارش فعالیت‌های انجام گرفته در گروه‌ و تنظیم و ارائه دوره‌ای و منظم گزارش‌های عملکرد به بخش‌ها و حوزه‌های ذی‌ربط.

 

به‌روزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰