• ۱ مشخصات کلی
 • ۲ مشخصات پیشنهاد دهنده کتاب/ طرح
 • ۳ سوابق تحصیلات دانشگاهی
 • ۴ سوابق فعالیت‌
 • ۵ میزان مشارکت همکاران
 • ۶ مشخصات تفصیلی کتاب/ طرح
 • ۷ نوع فناوری و ابزار استفاده شده

فرم کتاب /طرح (ترجمه) - مشخصات کلی

 • دقت در تکمیل این فرم ضروری است چرا که پرونده پیشنهاد دهنده / دهندگان اثر بر اساس این اطلاعات تشکیل خواهد شد. مقتضی است در صورتی که اثر دارای چند مولف بود مشخصات هر یک به صورت مجزا تکمیل شود. 
  در صورت وجود هر گونه مشکلی می‌توانید با کارشناس مربوطه به شماره ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۶ تماس حاصل فرمائید.

  0
 • 1
 • عنوان کتاب / طرح*
  2
 • Title*
  3
 • پیشنهاد دهنده / دهندگان*
  4
 • تاریخ تکمیل*
  5
 • سفارش / پیشنهاد*
  سفارش از سوی گروه تخصصی
  پیشنهاد به گروه تخصصی
  6
 • طرح / کتاب*
  طرح
  کتاب
  7
 • نوع اثر*
  صرفاً ترجمه
  ترجمه با حذف و اضافات
  8
 • • ضروری است صفحه‌بندی متن در مرحله تحویل نهایی بر اساس استاندارد سازمان «سمت» باشد.
  9