• ۱ مشخصات کلی
 • ۲ مشخصات پیشنهاد دهنده کتاب / طرح
 • ۳ میزان مشارکت همکاران
 • ۴ مشخصات تفصیلی کتاب
 • ۵ نوع فناوری و ابزار استفاده شده

فرم کتاب /طرح (تألیف و تصنیف) - مشخصات کلی

 • دقت در تکمیل این فرم ضروری است چرا که پرونده پیشنهاد دهنده / دهندگان اثر بر اساس این اطلاعات تشکیل خواهد شد. مقتضی است در صورتی که اثر دارای چند مولف بود مشخصات هر یک به صورت مجزا تکمیل شود. 
  در صورت وجود هر گونه مشکلی می‌توانید با کارشناس مربوطه به شماره ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۶ تماس حاصل فرمائید.

  0
 • 1
 • عنوان کتاب / طرح*
  2
 • Title*
  3
 • پیشنهاد دهنده / دهندگان*
  4
 • تاریخ تکمیل*
  5
 • طرح / کتاب*
  طرح
  کتاب
  6
 • نوع اثر*
  تصنیف
  تألیف
  7
 • • منظور از طرح هر مجموعه‌ای است که به شکل کامل ارائه نشده باشد. (تعداد صفحات ملاک نمی‌باشد.)
  8
 • پیش‌بینی مدت زمان اجرای طرح (ماه)*
  9
 • پیش‌بینی حجم اثر (صفحه)*
  10
 • • ضروری است صفحه‌بندی متن در مرحله تحویل نهایی بر اساس استاندارد سازمان «سمت» باشد.
  11