انجمن برنامه ریزی درسی ایران

کتاب های با مشارکت «انجمن برنامه ریزی درسی ایران»

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

قلمرو برنامه درسی در ایران : ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب

قلمرو برنامه درسی در ایران : ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب

کد کتاب : ۹۶۹

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸