دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی)

کتاب های با مشارکت «دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی)»

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

تاملاتی در حقوق تطبیقی

تاملاتی در حقوق تطبیقی

کد کتاب : ۱۱۲۶

نویسنده (ها) : گروهی از مؤلفان

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حقوق مدنی تطبیقی

حقوق مدنی تطبیقی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۰۹۱

نویسنده (ها) : گروهی از مؤلفان

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹