مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

کتاب های با مشارکت «مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی»

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی و آبخیزداری

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی و آبخیزداری

کد کتاب : ۷۸۶

نویسنده (ها) : محمود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی
Mahmood Bahremand - Ramezan Tahmasbi - Ali Akbar Damavandi

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷