دانشگاه مفید

کتاب های با مشارکت «دانشگاه مفید»

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

نظام مالی اسلامی: مجموعه مقالات نکوداشت شادروان دکتر محمدنقی نظرپور

نظام مالی اسلامی: مجموعه مقالات نکوداشت شادروان دکتر محمدنقی نظرپور

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۷۴

نویسنده (ها) : با اهتمام دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
MohammadReza Yousef Sheikhrobat , PhD

قیمت : ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

اصول بیمه اسلامی

اصول بیمه اسلامی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۳۴

نویسنده (ها) : مجید رضایی دوانی ، مرتضی رضایی
Majid Rezaei Davani , Morteza Rezaei

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت‌ها

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت‌ها

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۸۱

نویسنده (ها) : سید صادق حقیقت
Seyed Sadegh Haghighat

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

کد کتاب : ۱۷۰۵

نویسنده (ها) : دکتر محمدتقی نظرپور
M. N. Nazarpour , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام

مقدمه‌ای بر مالیه عمومی در اسلام

کد کتاب : ۱۳۴۸

نویسنده (ها) : مجید رضایی دوانی
Majid Rezaee Davani

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹