دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کتاب های با مشارکت «دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی»

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

معماری مدارس پایدار

معماری مدارس پایدار

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۸۰

نویسنده (ها) : لیزا گلفاند
Lisa Gelfand with Eric Corey Freed
مترجم (ها) : دکتر حمیدرضا عظمتی ، دکتر سمیه پورباقر

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق "مخابرات"

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق "مخابرات"

کد کتاب : ۱۴۸۲

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور ، رامین دهدشت حیدری
Jamaloddin Jalalipour , Ramin Dehdasht Heidari

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲