بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء

کتاب های با مشارکت «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

مبانی حقوق عمومی: با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی

مبانی حقوق عمومی: با تأکید بر منظومه فکری آیت‌ الله جوادی آملی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۹۷

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم موسی‌ زاده
Ebrahim Mousazadeh , PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

کد کتاب : ۲۱۱۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن عبدی
Hassan Abdi , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

کد کتاب : ۲۱۱۴

نویسنده (ها) : دکتر حمید رضا شاکرین
Hamid Reza Shakerin , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶