کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

کتاب های با مشارکت «کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپیک

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپیک

کد کتاب : ۱۵۷۰

نویسنده (ها) : پاکیاناتان چلادورای و آلبرتو مادلا
Packianathan Chelladurai - Alberto Madella
مترجم (ها) : دکتر رحیم رمضانی نژاد، همایون فراهانی و نغمه کریمی نژاد
R.Ramazaninejad, PhD - H. Farahani - N.Kariminejad

قیمت : ۴۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد دوم)

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد دوم)

کد کتاب : ۱۵۱۸

نویسنده (ها) : دبورا آ. وست و چارلز آ. بوچر
Deborah A. Wuest Charles A. Bucher
مترجم (ها) : دکتر احمد آزاد
Ahmad Azad , PhD

قیمت : ۴۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد اول)

مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش (جلد اول)

کد کتاب : ۱۵۱۷

نویسنده (ها) : دبورا آ. وست ، چارلز آ. بوچر
Deborah A. Wuest ، Charles A. Bucher
مترجم (ها) : دکتر احمد آزاد
Ahmad Azad , PhD

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۹

اصول موفقیت در بازی دو نفره بدمینتون

اصول موفقیت در بازی دو نفره بدمینتون

کد کتاب : ۱۴۹۷

نویسنده (ها) : جیک داونی
Jake Downey
مترجم (ها) : سید بهادر زکی زاده، ابراهیم متشرعی و احمد نیک روان
Seyyed Bahador Zakizadeh Ibrahim Motesharei Ahmad Nikravan

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی

راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی

کد کتاب : ۱۴۹۶

نویسنده (ها) : انجمن بریتانیایی راهنمای علوم ورزشی و فعالیت ورزشی.ویراستاران: ادوارد ام. وینتر، آندرو ام. جونز، آر. سی. ریچارد دیویسون، پل دی. بروملی، توماس اچ. مرسر
Edvard M. Winter , Andrew M. Jones , R.C. Richard , Davison Paul , D. Bromley , Tom H. Mercer
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی و دکتر احمد آزاد
Abbas Ali Gaeini , PhD , Ahmad azad , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶