مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام

کتاب های با مشارکت «مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام»

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

کد کتاب : ۲۵۱۴

نویسنده (ها) : دکتر سیدیحیی صفوی ، ویراستاران علمی: دکتر مصطفی قادری حاجت ، دکتر امیرحسین الهامی
Seyyed Yahya Safavi , PhD

قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲