دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

کتاب های با مشارکت «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری»

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

متون فقه شهیدین

متون فقه شهیدین

کد کتاب : ۲۴۵۸

نویسنده (ها) : مهدی منتظرقائم

قیمت : ۳٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح)

مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح)

کد کتاب : ۱۲۲۷

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳