فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

کتاب های با مشارکت «فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی»

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۲۰۰۸

نویسنده (ها) : دکتر حسن جوادی
Hasan Javadi , PhD

قیمت : ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۲

ادبیات انقلاب اسلامی

ادبیات انقلاب اسلامی

کد کتاب : ۲۰۰۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا ترکی
Mohammad Reza Torki , PhD

قیمت : ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱