دانشگاه تربیت مدرس

کتاب های با مشارکت «دانشگاه تربیت مدرس»

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۰۵۰

نویسنده (ها) : دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان
Khalil Parvini , PhD , Hooman Nazemian , PhD

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد دوم)

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد دوم)

کد کتاب : ۹۷۹

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان
(A Sociolinguistic Study on Kurdish Language, Surani Dialect,

قیمت : ۲۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد اول)

گرایشهای نوین در زبانشناسی و آموزش زبان (جلد اول)

کد کتاب : ۹۷۸

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۲۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴