محیط زیست

مدیر گروه: دکتر سیدمحمد شبیری

    sm_shobeiri@pnu.ac.ir

دبیر گروه: دکتر مهدیه رضایی

 rezaee۱۸۱@yahoo.com

کارشناس: منا افشاری‌نیا

afsharienea@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۹۱

ایمیل گروه: 

env.group@samt.ac.ir

سال تأسیس: ۱۳۹۹

 

کتاب های گروه محیط زیست

نتیجه‌ای یافت نشد.