فلسفه سیاسی اسلامی

مدیر گروه: دکتر شریف لک‌زایی 

  

اعضای گروه: 

  • دکتر مرتضی یوسفی‌راد 
  • دکتر مهدی امیدی‌نقلبری 
  • دکتر احمدرضا یزدانی‌مقدم 
  • دکتر محمد پزشگی 
  • دکتر مجتبی زارعی 

  

کارشناس: --- 

  

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ 

 داخلی ---

سال تأسیس: ۱۴۰۱

 

کتاب های گروه فلسفه سیاسی اسلامی

نتیجه‌ای یافت نشد.